Säby tegelbruk

Säby tegelbruk
Huset till vänster mot sjön omkring 1925
Fr.v. Lina Stark (1871-01-06),
"Höns-Johanna" Johanna Andersson (1859-11-18). Hon var anställd som hönsgumma på Säby.
Sofia Klintberg (1897-03-11), hennes söner Tage (1918-10-24) och Åke (1921-02-10)
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1925

Fotograf

Okänd