Tegelslagare Stark med fru

Tegelslagare Stark med fru
Tegelslagare Erik Wilhelm Stark och hans hustru Karolina Wilhelmina Andersson
Han var född vid Säby Tegelbruk och bodde där hela sitt l
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Alf Lindhe, Strängnäs