Bädarn

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1949

Fotograf

Okänd