Bädarn kvarnen

Bädarn kvarnen
Säby kvarn Renoverad, men saknar vingar
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1982

Fotograf

okänd