Bädarn

Bädarn
Sommaren 1997 målades kvarntaket. Hembygdsföreningen fick hjälp av ALU-arbetare. Ove Sjöberg ledde arbetet. Han klättare på vingarna och spände vajrarna som stadgar vingarna
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1997

Fotograf

Okänd