Gustavsberg

Gustavsberg
Skiss upprättad vid torpinventering 1979
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1975

Fotograf

- Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.