murare Cederlund omkr 1950

murare Cederlund omkr 1950
Murare Cederlund bodde i Nystugan, Knalleborg
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd