Höglund

Höglund

Höglund, Knalleborg

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2015

Fotograf

Inger Öberg