Hanna Höglund

 Hanna Höglund

Hanna Höglund, Husby Soldattorp 

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd