Ida Larsson, Knalleborg

Ida Larsson, Knalleborg
Ida Larsson född 1882 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1957

Fotograf

Tidningen Folket