Fredrik Gustavsson

Fredrik Gustavsson
Fredrik Gustavsson.
Han skötte prästgårdsjordbruket åt kyrkoherde Sahlberg 1887 till 1899. Gustavsson bodde på gamla dagar i Fredrikslund i Knalleborg.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1925

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.