Fredrikslund

 Fredrikslund

Fredrikslund,  Knalleborg

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1975

Fotograf

Herman Furelius