Norsborg

Norsborg
Ligger i byn Knalleborg
Fotograf

Herman Furelius

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

backstuga