Familjen Gustav Andersson, Säby

Familjen Gustav Andersson, Säby

Gustav Andersson arbetade som fördräng vid Säby. Familjen flyttade 1909 in från Säby tegelbruk.

Överst t.v: "Hilde" Heliodorus född 1893-12-07, Edit född 190-10-14,och "Janne" Johan född 1899-02-08.

Nedre t.v: Märta född 1909-05-11, Hilda född 1867-03-16 och Gustav född 1869-05-29.

Tid för bildens tillkomst

1915 - 1920

Fotograf

Okänd