Säby

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1935

Fotograf

Okänd