Brygghusvinden på Säby

Brygghusvinden på Säby
I taket på vinden sitter pinnar att fästa tvättlinor i
Det stora blocket användes för att hissa upp slaktdjur.
T.v. står korvmaskinen
Fotograf

B Södergrahn