Brygghuset Säby

Brygghuset Säby
Rökkuren i Säby brygghus
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1984

Fotograf

B Södergrahn