Säby brygghuset

Säby brygghuset
Brygghuset. Dörren till vänster går in till bakarstuga, strykrum och mangelbod
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1984

Fotograf

B Södergrahn