Marit och Brita Wrangel, Säby

Marit och Brita Wrangel, Säby
Marit född 1903 och Brita född 1895
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd