Sophia och Marit Wrangel

Sophia och Marit Wrangel
Marit (1903-04-12) och Sophia (1870-03-20) Wrangel under en resa till Jugoslavien
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1930

Fotograf

Okänd