bruden Marit Wrangel, Säby

bruden Marit Wrangel, Säby
Marit vigdes 1932-02-13 med Josef Feuer från Tjeckoslovakien
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1932

Fotograf

Estrid Andersson, Enköping