Sladdning vid Säby

Sladdning vid Säby
Lantarbetaren Janne Andersson (1899-08-02) sladdar
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1937

Fotograf

Okänd