Höhässjning vid Säby

Höhässjning vid Säby

Fr. v Klavs Andersson, jordbrukspraktikant från Lettland Jan Blauboeer , jordbrukspraktikant från Holland samt August Andersson, Säby (1895-01-08)

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1939

Fotograf

Okänd