Säby stenskulptur

Säby stenskulptur
Stenskulptur i södra väggen på Säby.Gossebarn med timglas. Troligen från slutet av 1600-talet