Säby, smedjan

Säby, smedjan
Till vänster smeden Gustaf Albert Gustafsson född 1847 och arbetaren Ture Klintberg född 1899
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1924

Fotograf

Okänd