Säby skogvaktare med hundar

Säby skogvaktare med hundar
Skogvaktaren heter Erik Johan Gustafsson, född 1850
Hundarna, Säbysläppet, heter Kurre, Kora, Klinga, Kura, Hurra
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1894

Fotograf

Okänd