Mejeriet Säby

Mejeriet Säby
Sofia och Gösta Klintberg
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Okänd