Kvarnen vid Bädaren

Kvarnen vid Bädaren
Kvarnen innan buskröjning och renovering.
Fotograf

Okänd, fotot från Lars Thor