Axel och Anna Karlsson

 Axel och Anna Karlsson
Per Axel Karlsson född 1879 och hans hustru Anna Gustavsson född 1882. Axel arbetade som kusk vid Säby