Eva Andersson gift Widlund och Janne Andersson

Eva Andersson gift Widlund och Janne Andersson
"Janne" Johan Viktor Andersson är född 1899-08-02 och bodde vid Säby på 1920-talet.
Eva Andersson  född 1897-10-18 bodde vid Säby, gift med Johan Henning Vidlund, Skärsholm
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd