Båttur på Säbyviken

Båttur på Säbyviken
Johan Nyström, Johan Andersson, Gösta Klintberg, Sofi Klintberg?, Erik Lindström och Ingvar Lindström
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd