Utanför stallet, Säby

Utanför stallet, Säby
Från vänster: Tegelslagare Johan Andersson, torpare Andersson, fodermästare Eriksson, Johansson, D Enstedt, Gustav Andersson D W Andersson
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1939

Fotograf

Okänd