Klartorp

Klartorp
Tillhör Säby 1:1 F.d. soldattorp Fräket som flyttades hit omkring 1765
Fotograf

Herman Furelius

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv