Oppeby soldattorp nr 667

Oppeby soldattorp nr 667
Oppeby soldatttorp
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1975

Fotograf

Herman Furelius

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv