Oppeby

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Okänd