Agnötorp

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1975

Fotograf

Herman Furelius