Skär med familjen Årman

Skär med familjen Årman
Familjen flyttade in den 15 juni 1920 från Överselö, och flyttade till Hedvig Eleonora, Stockholm 1929