Hjalmaroch Hilda Pettersson, Stora Skåninge

Hjalmaroch Hilda Pettersson, Stora Skåninge
Koret är ifrån Hjalmars 80-årsdag den 8 april 1953. Hans hustru Hilda, född Gustafsson var född 1881.
Hjalmar var hemmansägare till Stora Skåninge.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1953

Fotograf

Okänd