Sågen vid Charlottenlund

Sågen vid Charlottenlund
Östen Ekman från Toppviken  och August Eriksson vid sågen Charlottenlund
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1968

Fotograf

Leif Bjeerke