Ester Rosalia Sköld Norrsta soldattorp

Ester Rosalia Sköld Norrsta soldattorp
Ester Sköld 14 år. Då bodde hon i Norrsta soldattorp.
Arbetade som piga vid Dalby Västergård 1919.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1911

Fotograf

Okänd