Oskar o Anna Jonsson, Norrsta

 Oskar o Anna Jonsson, Norrsta
Oskar och Anna Jonsson, Norrsta. De flyttade dit 1913.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Alf Lindhes Eftr.