Norrsta gård

Norrsta gård
Flygfoto från 1972
Äldsta belägg från år 1560. Finns på karta år 1688. Mangårdsbyggnaden från 1800-talet.