Charlottenlund

Charlottenlund
Flygfoto från 1972
Charlottenlund avstyckades 1934 från Norrsta. Huset är uppkallat efter hustrun Charlotta Vesterlund gift med Karl Oskar Jonsson
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

Okänd