Soldat 660 Anders Gustaf Mård

Soldat 660 Anders Gustaf Mård
Anders Gustaf Mård (1843-1933) var soldat vid Magerö soldattorp
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd