Hilmer Östlund och Anna Andersson

 Hilmer Östlund och Anna Andersson
Hilmer Östlund född 1884-06-13, död 1970-03-16
Hugo Östlund och Hilmer Östlund var bröder. Båda var ogifta, men Hilmer hade en hushållerska, Anna Andersson.
Anna var född 1903.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

Okänd