Hugo Östlund

Hugo Östlund
Hugo Östlund var född 1894, död 1965. 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd