Lovisa Wallin, Sjöborg och Karl Åslund

Lovisa Wallin, Sjöborg och Karl Åslund
Förlovningsfoto med Lovisa och Karl
Lovisa Wilhelmina var fosterbarn/adopterad till paret Wallin i Sjöborg.Lovisa född 1889-12-18 arbetade som sömmerska  och snickaren Karl Åslund född 18--
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd