Kyan

Kyan
Kyan, avstyckad från Vedhörn. 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1975

Fotograf

Okänd