Uthus Kyan

Uthus Kyan
Uthuset vid Kyan som stod vid bostadshuset. Det revs i början på 1930-talet
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1930

Fotograf

Okänd