Hos familjen Engström, Lagnö trädgård, omkr. 1924.

Hos familjen Engström, Lagnö trädgård, omkr. 1924.
Hos familjen Albin Engström, Lagnö trädgård. Omkr. 1924
Nedre raden från vänster: Ingalisa Johansson från Lagnö, döttrarna Anna-Lisa och Greta Engström. Skollärarens dotter, Gerd Johansson. Sonen Hans Engström, skollärarens söner Gunnar, Albert och Sigurd Johansson.
Nästa rad från vänster: Martin Carlsson, Uddaskär. Albert Engström, far till Albin. Tea Carlsson, Uddaskär. Lärarinnan Ottilia Engström. Lorin - inspektor vid Husby, Edeby, och Säby samt hans syster. Märta Engström, Albins fru. Karin Engström, släkting. Skollärarens fru, Greta Johansson. Emmy Engström, mamma till Albin. Elsa Lindvall, trädgårdsmästarfru från Säby. Sigrid Andersson (Hennerstedt), småskollärarinna. Herr och fru Magnusson från Hörn. Albin Engström och trädgårdsmästare Herman Lindvall, Säby, med son
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1924

Fotograf

Okänd


Förening:

Aspö-Tosterö Hembygdsförening

Skapad av: Birgitta Karlsdotter (2015-04-20 20:11:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Aspö-Tosterö Hembygdsförening (2021-01-10 18:25:22) Kontakta föreningen